سخنگوی شورای نگهبان از سمت خود کناره گيری کرد

سخنگوی شورای نگهبان با بيان اينکه علاقه بيشتری به تدريس در دانشگاه دارد تلويحا کناره گيری از سمت فعليش در شورای نگهبان را اعلام کرد.عباسعلی کدخدايی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دوره ۶ ساله ۱۲ عضو شورای نگهبان گفت: در مدت دوره ۶ ساله، ۶ نفر که سه نفر آن حقوقدان و سه نفر ديگر فقيه هستند هر سه سال يک بار طی قرعه کشی تغيير می کند.به گفته وی براين اساس دوره ۶ ساله ۶ نفر از اعضای شورای نگهبان سال آينده پايان می يابد.کدخدايی در پاسخ به سئوالی مبنی بر کناره گيری وی از سمت فعلی خود در شورای نگهبان و رفتن به قوه قضائيه عنوان کرد: در صورتی که از شورای نگهبان بروم به دانشگاه خواهم رفت چرا که به تدريس در دانشگاه علاقه بيشتری دارم.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال ديگری درباره زمان پايان يافتن دوره فعاليت احمد جنتی دبير شورای نگهبان نيز گفت: هنوز دوره آقای جنتی در شورای نگهبان به اتمام نرسيده است. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!