موضع جدید رفسنجانی؛ «دو پهلو و دارای تضادهای گوناگون»

حسن شریعتمداری، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوریخواهان ایران در آلمان، درباره سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی با رادیو فردا به گفت‌وگو پرداخته است.
رادیو فردا: آقای شریعتمداری، سخنان اخیر آقای هاشمی رفسنجانی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
حسن شریعتمداری: برطبق معمول صحبت‌های آقای رفسنجانی به قدری دوپهلو و دارای تضادهای گوناگونی است که اگر یک برخورد منطقی با این گفته‌ها بشود، پر از تضاد است که من شرح خواهم داد. فقط ممکن است به نوعی دلجویی از رهبر انقلاب و کسانی است که در حقیقت از دور دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی، در صدد حذف ایشان از دایره قدرت هستند و گام به گام در این مسیر موفق شده‌اند، تعبیر شود.
ایشان در حقیقت به رهبر انقلاب می‌گویند که این شکافی که بر اثر بی‌تدبیری شما به وجود آمده، چیزی است که به دست من ممکن است ترمیم پیدا کند. ولی واقعیت این است که کسانی که به نزد ایشان آمده‌اند، همان‌هایی هستند که مورد ضرب و شتم و ک…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!