سران اصلاح طلب خواستار پایان دستگیریهای و آزادی دستگیرشدگان شدند

واشنگتن، 4 ژوئیه (تلویزیون واشنگتن)—میرحسین موسوی امروز در دیدار با تعدادی از حامیان خود تلویحا اعلام کرد که تلاش برای تشکیل حزب سیاسی را آغاز کرده است. موسوی گفت: «تلاش دارم با جمعی به صورت منظم و سامان یافته کار کنم.» در همین حال به گزارش قلم نیوز، سایت رسمی ستاد موسوی، مهدی کروبی، سیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی دیروز دیداری با یکدیگر برگزار کردند و در رایزنی های خود از«فضای امنتیتی حاکم بر ایران» پس از انتخابات به شدت انتقاد کردند. در این دیدار دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری و خاتمی، خواستار«پایان یافتن فضای فوق امنیتی موجود» شده و تاکید کردند که ادامه این فضا، «وضع را تنها به سود افراطی شدن حرکت های سیاسی» پیش خواهد برد. سران اصلاح طلب، خواستار آن شدند که «کسانی که پیش از این بدون ارتکاب کمترین گناهی محبوس شده اند، آزاد شوند و نیروهای نظامی و امنیتی به پایگاه های خود بازگردند در این جلسه به شدت از حمله به «م… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!