محسن مخملباف: اتحادیه اروپا نباید احمدینژاد را به رسمیت بشناسد

يکی از سخنگويان مير حسين موسوی نامزد طرفدار اصلاحات در انتخابات رياست جمهوری از پارلمان اروپا خواست که به کشور‌های عضو اتحاديه اروپا فشار آورد تا از به رسميت شناختن انتخاب دوباره محمود احمدی‌نژاد به عنوان رييس جمهور ايران خودداری کنند.به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، محسن مخملباف فيلم‌ساز سرشناس ايرانی که در جريان انتخابات رياست جمهوری اخير ايران از ميرحسين موسوی حمايت می‌کرد، می‌گويد: دولت محمود احمدی‌نژاد به همراه روحانيان تندرو صلح را در خاورميانه به خطر انداخته‌اند.وی روز چهارشنبه از قانونگذاران اتحاديه اروپا خواست، دولت‌های اروپايی را برای گسترش تحريم‌ها عليه ايران تحت فشار قرار دهند، تا از اين طريق اعتراض خود را نسبت به سرکوب خشونت آميز معترضان نسبت به نتايج انتخابات در ايران نشان دهند.هر چند پارلمان اروپا نمی‌تواند راساً ایران را تحت فشار قرار دهد اما قادر است دولت‌های ارو…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!