هشدار مقامات ایران در مورد ‘راهپیمایی سکوت’ در ۱۸ تیر

مرتضی تمدن، استاندار تهران گفته که هیچ مجوزی برای تجمع یا راهپیمایی در این روز صادر نشده است و “اگر چنانچه افراد معدودی بخواهند با گوش دادن به فراخوان شبکه های ضد انقلاب تحرک ضد امنیتی داشته باشند، زیر گام های مردم هوشیار ما له خواهند شد”.اظهارنظر استاندار تهران به عنوان خبر اصلی وبسایت خبرگزاری رسمی دولت ایران انتخاب شده است.سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران نیز گفته است که هیچ مجوزی برای راهپیمایی صادر نشده و “با افرادی که به این امر مبادرت ورزند به شدت برخورد خواهد شد”.گروهی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در روزهای گذشته از طریق اینترنت و رسانه های دیگر برای “راهپیمایی سکوت” در سراسر ایران فراخوان داده بودند.به نظر می رسد هشدار مقامات ایران در این مورد، نشان دهنده نگرانی آنها از ادامه ناآرامی ها باشد.میرحسین موسوی، مهدی کروبی و دیگر چهره ها و احز… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!