اژه ای: پخش اعترافات بازداشت شدگان بسته به تصمیم قاضی است

وزیر اطلاعات گفت که سرنوشت آنان به “خود متهمان و استعلام هایی که از مراجع مختلف در خصوص آنها به عمل می آید” بستگی دارد. تعداد کسانی که در ارتباط با اعتراضات انتخاباتی تا کنون بازداشت شده اند مشخص نیست. هفته گذشته آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت که “اینکه عده ای نامزد مورد نظرشان رای نیاورد و احساس افسردگی و ناراحتی کنند طبیعی است و معنای این مساله اغتشاشگری نیست.” وی رسانه های آمریکایی و اروپایی را متهم کرد با معرفی مردم ایران به عنوان اغتشاشگر به ملت ایران اهانت کرده اند، هر چند تا آن زمان، رسانه ها و مقامات دولتی معمولا معترضان به نتیجه انتخابات ایران را “اغتشاشگر” نامیده بودند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!