دعوت شریعتمداری ،غلام و برده ولایت فقیه از بسیجی های چماقدار برای شرکت در نماز جمعه

روزنامه کیهان،حسین شریعتمداری،غلام و برده گوش به فرمان خامنه ای جنایتکار با وحشت از

حضور گسترده مخالفان رژیم در نماز جمعه که قرار است با حضور رفسنجانی که او نیز یکی از

جنایتکاران رژیم ویرانگر جمهوری اسلامی است انجام شود،در سرمقاله امروز خود از بسیجی های

چماقدار ولایت فقیه دعوت کرده که با حضور گسترده خود در نماز جمعه برای اربابش خامنه ای دجال

شعار بدهند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!