نگهداری جسد صدها تن از جان باختگان اخیر در یک سردخانه

واشنگتن، 15 ژوئیه (تلویزیون واشنگتن)—در حالیکه رسانه وقایع اخیر کشور را حدود بیست نفر اعلام کرده بودند، روز گذشته پایگاه خبری متعلق به جبهه مشارکت، از نگهداری اجساد صدها جانباخته در سردخانهای در جنوب غربی تهران خبر داد< در جریان سرکوب مردم معترض به نتایج «مشکوک» انتخابات ریاستجمهوری، تعداد زیادی از شهروندان کشته، زخمی، ناپدید و بازداشت شده اند. پایگاه خبری نوروز، ابتدا خاطرنشان کرد: «بسیاری از خانوادههای زندانیان همچنان نگران عزیزانشان، از این نهاد به آن سازمان و از این زندان به آن دادگاه سرگردان و حیران بازی داده می شوند و هیچ مقام مسئول و غیر مسئولی در کشور حاضر به پاسخگویی به آنها نیست.» این سامانه خبری اصلاح طلب، همچنین افشا کرد که اخیراً «برخی از خانواده‌ها، توسط مقامات به محل نامعلومی دعوت می‌شوند تا بعد از توجیه و تهدید آنها به آسیب دیدن دیگر اعضای خانواده و همچنین گرفتن تعهد مبنی بر عدم اطلاع‌رسانی در مو... >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!