تاخیر تازه در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر

پرویز فتاح، وزیر نیرو، می گوید: “به نظر می رسد علی رغم قولی که داده شده بود، تابستان امسال این میزان برق وارد مدار نمی شود. هرچند اسفند سال گذشته نیروگاه بوشهر “پیش راه اندازی” شد، اما درباره تاریخ دقیق افتتاح آن اظهارات مختلفی منتشر شده است. سرگئی کرینکو، رییس شرکت دولتی “روس اتم” که مسئول اجرای پروژه است، پیشتر اعلام کرده بود این نیروگاه تا پایان سال جاری میلادی یعنی چهار و نیم ماه دیگر افتتاح می شود. “.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!