زیبا کلام خواستار آزادی رمضان زاده و میردامادی شد

واشنگتن، 16 ژوئیه (تلویزیون واشنگتن)—دکتر صادق زیباکلام، استادعلوم سیاسی دانشگاه تهران، در نامه‌ای به آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، خواستار آزادی، دکتر عبدالله رمضان‌زاده و دکتر محسن میردامادی دو تن دیگر از اساتید دانشگاه تهران شد. به گزارش خبرنامه امیر کبیر، زیبا کلام گفت، همکارانش حدود یک ماه است بدون آنکه اتهامی به آنان وارد شده باشد در بازداشت به سر می‌برند. وی به رئیس قویه قضائیه ایران نوشت: «در دانشکده ای که رسالت آن آموزش و تربیت ارکان قضائی و حقوقی کشور است، چگونه می‌توان بازداشت اساتید آن را برای دانشجویانش تبیین نمود؟»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!