پيكر پاك شهدا را در اسرع وقت تحویل دهید

نوروز: خانواده برخی از زندانیان سیاسی حوادث اخیر در اولین ماهگرد بازداشت عزیزانشان، از مقامات و مسئولین خواستند با تحویل پیکر شهدای حوادث اخیر، حداقل انتظار انسانی خانواده های داغدیده را محقق کنند و هشدار دادند، تاخیر و تعلل در انجام این کار موجب جريحه دار شدن بيش از پيش اين خانواده ها و افزايش بغض و كينه آنان خواهد شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر می باشد: بيش از يك ماه از بازداشت غيرقانوني بهترين فرزندان انقلاب مي گذرد. يك ماه پرمخاطره براي عزيزان دربند و پراضطراب براي خانواده هاي آنان كه طي اين مدت خانواده هاي فعالان سياسي بازداشت شده در دغدغه ها و نگراني هاي ديگر خانواده ها نيز سهيم بوده اند . هم آنان كه عليرغم مراجعات پي در پي به دادگاه انقلاب و دادستاني و زندان اوين و ديگر مراكز قانوني، نتوانستند كوچكترين خبر و نشاني از فرزندان خود به دست آورند.هرچند برخي مقامات ر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!