آمریکا: دولت ایران با ‘بحران اعتماد’ در برابر مردم روبروست

آمریکا گفته است که دولت ایران در برابر مردم این کشور با “بحران اعتماد” روبروست و تا زمانی که این بحران را حل و فصل نکند، مشکل می تواند که در نظر مردم ایران مشروعیت کسب کند.محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در سخنرانی اخیر خود در مشهد، ضمن رد این اتهام ها، دولتش را “صادق” و “اهل گفتگو” توصیف کرده بود. اما رابرت وود، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، جمعه (17 ژوئیه) در کنفرانس خبری روزانه اش در واشنگتن، پایتخت آمریکا، موضوع مواجه بودن دولت ایران با “بحران اعتماد” را مطرح کرد.این مقام آمریکایی در عین حال این نظر که آمریکا دولت ایران را نامشروع می داند را رد کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که فقط مردم ایران می توانند که مشروع بودن دولت ایران را تعیین کنند، نه دولت های خارجی.رابرت وود گفت که حوا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!