در سوگواری شنبه ها مارا تنها نگذارید

مادران عزا با صدور فراخوان دیگری، مردم را به شرکت در یک سوگواری عمومی فراخواندند.در این فراخوان “شهادت سهراب اعرابی، جوان 19 ساله، که در راهپیمایی آرام و مسالمت آمیز 25 خرداد در خیابان آزادی توسط نیروهای بسیجی به گلوله بسته شد” به ملت ایران و مادر داغدیده وی خانم پروین فهیمی یکی از مادران صلح ایران،  تسلیت گفته شده است. در این فراخوان می خوانیم: “شنبه 27 تیرماه 88 چهارمین هفته ای است که مادران عزادار از ساعت 7 تا 8 غروب به نشانه ی عزاداری در پارک ها جمع می شوند و با سکوت و  بدون هیچ گونه شعارو نوشته ای به یکدیدگر تسلیت می گویند و نشان می دهند   روز و ساعتی  که ندا آقا سلطان بیرحمانه به قتل رسید فراموش نمی شود. عجیب آنکه، قلب سرشار از عشق   سهراب نیز در غروب 25 خرداد  مورد هدف گلوله دشمنان آزادی قرار گرفته است”. از آنجا که غروب روزهای شنبه  نیروهای انتظامی  به صورتی غیر قانونی  مادران را  در پارک های تعیین شده ، تهد… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!