شادی صدر ربوده شد

شادی صدر، وکیل، حقوق دان و فعال حقوق زنان، که به همراه تعدادی از اعضای گروه میدان زنان، پیاده در خیابان کریم خان در حال رفتن به نماز جمعه بود با حمله نیروهای لباس شخصی مواجه و به اجبار به داخل یک پژو منتقل شد.حاضرین در محل سعی داشتند او را از دست نیروهای لباس شخصی برهانند اما آنها وی را با خشونت به داخل ماشین کشیدند به صورتی که مانتو و روسری او از تنش خارج شد. این افراد هیچ حکم و حتی توضیحی مبنی بر تعلق آن ها به ارگان خاصی ارائه ندادند و وی را ربودند.ناظران همچنین وجود یک ماشین بنز دیگر را تایید کردند که احتمالا به منظور دخالت در صورت بروز درگیری، ماشین پژو را همراهی می نموده است.شادی صدر، بنیان‌گذار سازمان مردم‌نهاد غیر انتفاعی «راهی» ، از موسسان وب‌گاه‌های زنان ایرانی و میدان زنان، و از اعضای فعال کمپین «قانون ِ بی‌سنگسار» و همچنین عضو کمپین‌های «نه به طرح امنیت اجتماعی»، «تحصیل سهم من نیست، حق م… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!