ضرب و شتم مهدی کروبی در نماز جمعه تهران

انتشار: جمعه 26 تیر

15:30GMT—11:30AM/EST

واشنگتن،17 ژوئیه (تلویزیون واشنگتن)—حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی امروز اعلام کرد که « نیروهای لباس شخصی در حاشیه نماز جمعه تهران» با حمله به پدرش،  به او «تعرض کرده و وی را مورد اهانت» قرار دادند.

به گزارش سحام نیوز، سایت رسمی حزب اعتماد ملی ایرا ن، حسین کروبی در این باره توضیح داد: « هنگامی كه پدر من در خیابان های نزدیك به دانشگاه تهران به سمت این دانشگاه حركت می كرد، مردم بسیاری پشت سر او حركت می كردند و با سر دادن شعارهائی در حمایت از وی خواستار احقاق حقوقشان بودند كه به ناگهان پلیس ضد شورش كه در مقابل ایستاده بود ، اقدام به تیراندازی هوائی كرد كه در این حال آقای كروبی به جمعیت اعلام كرد كه بیش از این جلو نیایند و خودش در صف اول به نماز جمعه خواهد رفت.»

وی در ادامه گفت: «‌در این زمان پدرم را سوار ب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!