دو کیلومتر امضا بر تومار «احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران نیست»

از چند هفته پیش ایرانیان ۱۸۴ شهر دنیا توماری سبزرنگ را در معرض دید گذاشتند و بر روی آن امضا جمع کردند که بالای آن نوشته شده بود: «احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست». این تومارها اکنون از شهرهای مختلف جهان به پاریس فرستاده شده‌اند. اما قرار است در پاریس با این تومار بلند چه کاری صورت گیرد؟ رادیو فردا در این باره گفت‌وگویی کرده است با شبنم پارسی، هماهنگ کننده نمایش این تومار در پاریس. خانم پارسی این تومار را این چنین توصیف می‌کند: تومار سبز که بلندترين تومار اعتراضی دنيا است، تقريبا از يک ماه پيش کار خود را آغاز کرده و مردم و به ويژه ايرانی‌های ساکن در تمام شهرهای دنيا از اين تومار آگاه بودند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!