یزدی: آقای رفسنجانی شما چه کاره اید؟

آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس
شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از پیشنهاد هاشمی رفسنجانی برای
آزادی کسانی که بعد از انتخابات دستگیر شده اند، انتقاد کرده و خطاب به وی
گفته است:”شما چه کاره هستید که می گویید باید بازداشت شدگان آزاد شوند.”آقای
هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 26 تیر گفته بود افرادی که در جریان ناآرامی
ها بازداشت شدند، باید آزاد شوند و “نباید به خاطر زندانی بودن عده ای،
دشمنان ما را استهزا کنند.”اما آقای یزدی
بازداشت شدگان را متهم کرده “پول هایی گرفته اند، کارهایی کرده اند و در
متن تحریک مردم گرفته شده اند و لذا نباید آزاد شوند.”آقای
یزدی، علاوه بر عضویت درشوراینگهبان، ریاست شورای عالی جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم را بر عهده دارد و در مجلس خبرگان رهبری که ریاست آن با
اکبر هاشمی رفسنجانی است، مسئولیت دبیرخانه آن را بر عهده دارد.آقای
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!