تئورسین خنده

میدونی!این قصهً مملکت ما قصهً جالبی شده , چون کتک کاری از خیابونها به وسط آیت الله ها هم سرایت کرده و این وسط آیت الله کم حافظه , آیت الله رئیس جمهور, آیت الله اصلاح طلب , در مورد آیت الله کاخ نشین دولتی با آیت الله عظمی معترض مبارز, آیت الله عظمی مدرس چهار زانو , آیت الله عظمی منبر نشین متجدد و آیت الله عظمی تئورسین خنده دار و حتی  آیت الله عظمی  بیکار عالم  در حاله زدو خورد هستن چون میدونی؟چند وقت پیش یکی شون از رو یه کتاب دینی یه چیزی نوشت و اسمش رو گذاشت قانون و آب پاکی رو ریخت رو دست همه.قانونی که اگه دستش بزنی ترک بر میداره!حالا میدونی! طبق تئوری جدید این قانون, نظام اصلاً به محبوبیت نیازی نداره و واسه یه حکومت ظلم هم میشه از طرف خدا مشروعیت گرفت.میدونی !فقط میشه دست به دعای چهارده معصوم شد تا وسط اونا یکی برنده بشه که حد اقل خنده دار زور نگه

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!