عباس کارگر جاوید – قـاتل ندا اقا سلطان

این عکس را مهرداد در این بلاگ چاپ کرده بود – من سعی کردم که ان را کمی واضح تر کنم – با کمال تشکر از مهرداد

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!