والله این داستان رفراندوم را نمیفهمم؟!

خوب بعد از بحث‌های مربوط به شرکت در انتخابات و نماز جمعه، حالا رسیدیم به بحث رفراندوم.

بر خلاف آنکه با شرکت در انتخابات و نماز جمعه از همان اول موافق بودم،

.این یکی‌ را اصلا نمیفهمم..

فرض اول: اگر زیر بار رفراندوم نروند که خوب باز هم بیشتر رسوا میشوند..ولی‌ مگر تا به حال کم رسوا شده اند؟…دیگه کجا قرار رسوا بشوند؟

فرض دوم: زیر بار رفراندوم میروند:

باز دو حالت داره

حالت اول: اگر آرا درست خونده بشه؟

بعد معلوم می‌شه مردم از این شرایط که پیش آماده ناراضی اند..پس زندانی‌ها میاند بیرون و میریم از خانواده شهدا دلجوی میکنیم؟ رادیو و تلویزیون هم مردمی می‌شه؟؟؟ اچه جانم چرا قصه میگید؟…

حالت دوم: رفراندوم هم به سرنوشت انتخابات دچار می‌شه و خوب میرسیم به همین جا که الان هستیم؟..

نمی‌خوام مخالف خونی کنم ولی‌ جدا نمیفهمم با این رفراندوم به کجا میرسیم که با رفتن میلیونی به نماز جمعه، با طرح

قطعی برق، با اعتصاب سراسری، با حضور در صحنه بین المللی و خلاصه آنچه که امروز دارد انجام میشود نمیرسیم؟

شما که دارید تند تند طرح میرزید، لطفا بیشتر توضیح دهید؟

به نظر میاد مردم از شما جلوتر حرکت میکنند؟

http://dinairani.wordpress.com/2009/07/20/246/

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!