درگيری نيروهای ضد شورش با معترضان در مرکز تهران

گزارش ها از ایران حاکی است که نيروهای ضد شورش همراه با لباس شخصی ها روز سه شنبه با ضرب و شتم صدها معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در خيابان های مرکزی تهران، تلاش کردند تظاهرات آرام آنها را بر هم بزنند.یک شاهد عينی به خبرگزاری رويترز گفته است صدها طرفدار ميرحسين موسوی کوشيده اند تا در ميدان هفت تير راهپيمايی اعتراضی برگزار کنند.بنا بر دیگر گزارش های دریافتی، در محدوده ميدان هفت تير و خيابان کريمخان بين تظاهر کنندگان و نيروهای ضد شورش درگيری هایی رخ داده است و نيروهای امنيتی از گاز اشک آور استفاده کرده اند.به گزارش رويترز، تظاهرات کنندگان شعار هايی مانند؛ «احمدی نژاد استعفاء، استعفاء» و «مرگ بر ديکتاتور» سر می دادند.شاهدان عينی از بازداشت دهها نفر در جريان اين تظاهرات خبر داده اند.اين تظاهرات به مناسبت گرامیداشت ۳۰ تير ۱۳۳۱ برگزار شده است. در اين روز پس از تظاهرات در تهران و برخی دیگر از شه…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!