فرمانده نیروهای انتظامی: پلیس در وسط میدان!

در ایران نظامیان هر روز حضور بیشتری در جلوی صحنه می‌یابند. سه تن از آنان با صراحت از سرکوب سخن گفته‌اند و ضرورت راه انداختن شوهای اعتراف‌گیری تلویزیونی. سرتیپ احمدی مقدم گفته است که پلیس باید در وسط میدان باشد. سردار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده‌ی نیروی انتظامی امروز (۲۱ ژوئیه، ۳۰ تیر)  به خبرگزاری “فارس” گفته است که پلیس با هرگونه «تجمع غیرقانونی» به شدت برخورد خواهد کرد. “فارس” همچنین از قول او خبر داده است که: « شایعاتی مبنی بر برگزاری تجمع غیرقانونی در تهران طی امروز شنیده می‌شود که با این تجمعات غیرقانونی برخورد خواهیم کرد.»سردار رادان تحت امر سردار سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم است. به گزارش ایرنا این فرمانده‌ی نظامی امروز در مراسم صبحگاه پلیس خراسان رضوی در مشهد گفته است که نیروی انتظامی باید در وسط میدان باشد. فرمانده‌ی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) وضعیت را این گونه تحلیل کرده است: «برخی اشخاص ک…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!