آکادمی علوم نیویورک: وزیر علوم ایران عضو ما نیست

به نوشته وب سایت وزارت علوم ایران، آقای زاهدی، وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد، از سال 1376 شمسی تا کنون عضو این آکادمی بوده است.این عضویت در بخش “بیوگرافی وزیر” در وب سایت وزارت علوم درج شده است.بیل سیلبرگ، مدیر روابط عمومی این آکادمی کتبا به بی بی سی فارسی گفته است که اسم فردی بنام محمد مهدی زاهدی در بانک اطلاعاتی اعضای این آکادمی وجود ندارد.

در بخش “بیوگرافی” وب سایت وزارت علوم ایران آمده است که او عضو نهادهای علمی مختلف از جمله “انجمن بين المللی سيستمهای فازی” و “انجمن ریاضی کشور ژاپن” است. بی بی سی فارسی هنوز با این انجمن ها برای تایید عضویت وزیر علوم ایران در آن ها تماسی نگرفته است.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!