آیت‌الله بیات: تنفیذ رهبری برای کسی که با تقلب روی کار آمده

انتشار: چهارشنبه 31 تیر

11:50GMT—7:50AM/EST

واشنگتن، 22 ژوئیه (تلویزیون واشنگتن)—آیت‌الله بیات زنجانی، از مراجع تقلید حامی موسوی امروز ، با صدور فتوائی در پاسخ به سؤال یکی از مقلدانش درخصوص همکاری با دولت دهم، اعلام کرد که تنفیذ رهبری برای رئیس‌جمهور «برآمده از انتخابات تقلبی»، مشروعیت نمی‌آورد.

به گزارش سایت موج سز،زنجانی تاکید کرد: «اگر کسی اطمینان پیدا کند که فرد مزبور، از راههای نامشروع و بر اساس تقلب روی کار آمده، تنفیذ رهبری و نیز انجام مراسم تحلیف تمام العلة برای مشروعیت نیستند و این دو زمانی نافذند که شخص، بر اساس رای سالم به این مقام دست یافته باشد.»

زنجانی با اشاره به اینکه اگر کسی رئیس دولت و نیز دولت را نامشروع بداند، نمی تواند با آنان کار کند، گفت که همکاری افراد با دولت در چنین شرایطی جزو «عوان ظلمه» به شمار می رود. وی افزود که در ص… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!