اهداف هفتگانه جنبش سبز آزادی ایران

‫همانگونه که همه ما مردم آزادی خواه ایران میدانیم، تنها نقطه ضعف جنبش سبز ما، از آغاز تا کنون، نداشتن یک رهبری ثابت همراه با اهداف از پیش تعیین شده بوده است. بنابراین‫، همگام با حرکت جهانی پشتیبانی از جنبش سبز ایران، موارد زیر را با عنوان “اهداف جنبش” به تمامی ایرانیان پیشنهاد می کنیم تا پس از تایید گسترده، بصورت رسمی به سازمان ملل و دیگر جوامع بین المللی ارایه شده و در نتیجه باعث تقویت جنبش مردمی ما و تسریع در رسیدن ما به اهدافمان گردد؛

 ‫ ‫ اهداف هفتگانه جنبش سبز آزادی ایران:

 ‫۱- تغییر فوری، بلامنازع و بدون قید و شرط حکومت “جمهوری اسلامی” به حکومت “مردم سالار” یا “دموکراتیک”، اگر چه بصورت موقت.

 ‫۲- آزادی تمامی زندانی های سیاسی، زیر نظر سازمان ملل.

 ‫‫۳- بازگشت بدون تبعیض همه ایرانیان تبعید شده و مقیم خارج از کشور.

 ‫‫۴- اعطای آزادی تمام عیار و بدون قید و شرط به تمامی گروه‌ها، احزاب و شخصیتهای سیاسی برای ایجاد فضای آزاد و مسالمت آمیز در جهت آغاز فعالیتهای سیاسی.

 ‫‫۵- تشکیل شورای موقت اداره کشور متشکل از یک عضو از هر یک از جناح های سیاسی و فرماندهان نیروهای مسلح کشور.

 ‫‫۶- برگزاری هرچه سریع تر یک همه پرسی سراسری برای تعیین نوع حکومت جدید.

 ‫‫۷- تشکیل مجلس شورای ملی و تعیین قانون اساسی کشور ایران.

 خواهش میکنیم موارد بالا را بخوانید و پیشنهادات خود را ارایه دهید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!