ایران الگوی ملتهای جهان در شکوفایی فناوریهای روز است

به گزارش خبرنگار مهر در مازندران، رئیس جمهور صبح پنجشنبه در مراسم رونمایی از موتور ملی ایران در شرکت دیزل سنگین ایران در شهرک صنعتی آمل یادآور شد: در دنیای امروز اگر ملتی در مسیر اثرگذاری ملتها و شکل گیری و سازماندهی سیاستهای دنیا حضور جدی نداشته باشد مغلوب مستکبران خواهد شد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه استقلال و سربلندی ملت ایران به پاس تلاشهای دانشمندان جوان ایرانی بوده است، تصریح کرد: همه توانایی ها و تلاشهای جوانان ایرانی برای ساختن ایرانی آباد و آزاد بوده که اکنون در جهان می درخشد. به گفته وی برای تحقق این اهداف علاوه بر ایمان و اعتقاد عمیق به خداوند متعال و اهل بیت خودباوری و خلاقیت نیاز اساسی ملت ایران بوده و خواهد بود. رئیس دولت همچنین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تلاش در جهت نهضت نرم افزاری و خودباوری و ارتقا قدرت اتکا کشور در عرصه های علمی خاطرنشان کرد: اقتدار ایران اسلامی در جهان … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!