دومین روز اعتصاب غذا مقابل سازمان ملل؛ «طلوع نسلی جدید»

دومین روز اعتصاب غذا و تحصن جمعی از روشنفکران و فعالان مدنی ایرانی در مقابل سازمان ملل در نیویورک در حالی برگزار شد که از بعد از ظهر، هوای بارانی شهر باعث تغییراتی در اجرای برنامه‌ها شد.به مانند روز اول قرار بود تا برنامه سخنرانی‌ها در دو نوبت صبح و عصر برگزار شود که باران شدید عصر عملا سخنرانی‌ها را متوقف کرد. هرچند این بارندگی جمعیت حاضر را متفرق نکرد.حضور نوام چامسکی و سخنان کوتاهش در رابطه با حرکت مردم ایران و اعلام همبستگی‌اش با تحصن مقابل سازمان ملل از جمله نکات بارز برنامه‌های روز دوم بود.این متفکر، نظریه‌پرداز و زبان‌شناس شهیر آمریکایی ساعاتی پس از ظهر به جمع معترضان پیوست و با استقبال زیادی از سوی ایرانیان حاضر مواجه شد.رضا براهنی، شاعر، نویسنده و منتقد ادبی ایرانی در سخنان کوتاهی به معرفی چامسکی پرداخت و ماجرای دفاع چامسکی از وی در سی سال پیش را که براهنی در زمان شاه زندانی بود ب…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!