منتظری: مشروعيت نظام به رضايت‏ ‏و آراء اکثريت مردم بستگی دارد

آيت الله حسينعلی منتظری، از مراجع شيعه در قم، در نامه ای از توهين به مهدی کروبی و عبدالله نوری در نماز جمعه تهران ابراز تاسف کرده و گفته است: مشروعيت نظام جمهوری اسلامی به نظر مردم بستگی دارد. آيت الله منتظری در نامه خود خطاب به مهدی کروبی، يکی از نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات رياست جمهوری، نوشته است:« ‏اينجانب تاکنون آنچه را وظيفه شرعی و ملی خود می‎دانستم متذکر شده ام ، و‏ ‏در اينجا نيز يادآوری می‎کنم که مشروعيت و مقبوليت نظام بستگی به رضايت‏  ‏و آراء اکثريت مردم دارد، و اين مسأله ای است که هنگام تصويب قانون اساسی‏ ‏مورد توافق خبرگان ملت قرار گرفت و در مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی‏ ‏به آن اشاره شده است». اظهارت اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، در نماز جمعه ۲۶ تيرماه درباره نقش مردم در ‏مشروعيت نظام جمهوری اسلامی باعث بروز  بحث ها و واکنش هايی درباره منبع مشروعیت در  این نظ…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!