احمدی نژاد کناره گیری رحیم مشایی را پذیرفت

آیت الله خامنه ای به آقای احمدی نژاد نوشته بود “انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقه مندان به شما است و لازم است انتصاب مذبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد.”با این وجود آقای احمدی نژاد در نامه پذیرش کناره گیری نوشت: “در یک هفته اخیر امیدوار بودم با رفع برخی تبلیغات منفی، فشارها و جو سازی های بعضی رسانه ها و جریان های سیاسی دولت بتواند از خدمات شما در جایگاه معاون اولی برخوردار بماند.”وی همچنین در نامه ای  به آیت الله خامنه ای رهبر ایران، نوشت: “مرقومه مورخ 27.4.88 جنابعالی به استناد اصل 57 قانون اساسی اجرا شد.”اصل 57 قانون اساسی ساختار قوای جمهوری اسلامی ایران را تعریف می کند و بر اینکه این قوا تحت نظارت “ولايت مطلقه امر و امامت امت”… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!