استمداد خاتمی، کروبی و موسوی از مراجع تقلید در مورد بازداشت شدگان

در این نامه که روز شنبه ۳ مرداد (۲۵ ژوئیه) با امضای افرادی چون محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی منتشر شد، آمده است “تلاش دستگاه های امنیتی” برای اعتراف گیری “با شیوه های غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی” از بازداشت شدگان هشدار داده اند و “دستگاه های تبلیغاتی دولتی و به ویژه صدا و سیما” را به مشارکت در این پروژه متهم کرده اند.در این نامه آمده است: “دستگاه های ابداع توطئه، اینک کار را به جایی رسانده اند که عضویت در ستادهای تبلیغاتی را جرمی نابخشودنی می نمایانند”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!