موسوی، کروبی و خاتمی به مراجع: سکوت نکنید

شماری از چهره‌های سیاسی و دانشگاهی از جمله محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مراجع شیعه از آنان خواسته‌اند که در برابر شرایط پس از انتخابات ایران و برخورد قهرآمیز با اعتراض‌‌های مردمی، بازداشت‌های گسترده و «اعتراف‌گیری» و «شکنجه» سکوت نکنند.در این نامه با اشاره با موج وسیع دستگیری‌ها شهروندان معترض به نتایج انتخابات و «فعالان ستادهای انتخاباتی نامزدهای غیردولتی»، «اساتید دانشگاه‌ها»، «فعالان سیاسی»، «روزنامه‌نگاران» و دیگر اقشار جامعه آمده است: «برخوردهای خشونت‌بار و استفاده از شیوه‌های بازجویی که یادآور دوران سیاه ستمشاهی است و بسیاری از امضاکنندگان این نامه در آن زمان خود بارها قربانی آن بوده‌اند، به هیچ روی زیبنده نظام و کشوری که داعیه برپایی قسط و عدل دارد نبوده و نخواهد بود و چهره جمهوری اسلامی را در روح و جان هر ایرانی و نیز انظار جهانیان …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!