مجلس ختم محسن روحالامینی

امروز در ساعت 4 بعداز ظهر مجلس ختم محسن روح الامینی در مسجد بلال “صدا وسیما” در تهران برگزار می شود.  مهدی کروبی و به احتمال بسیار میرحسین موسوی در این مراسم شرکت می کنند.  محسن روح الامینی زیر شکنجه کشته شده است.    پدر محسن روح الامینی نجف آبادی می‌گوید که پسرش را در تجمع روز ۱۸ تیردستگیر کردند. با وجود اینکه عبدالحسین روح الامینی، مشاور وزیر بهداشت در دولت احمدی‌نژاد و رئیس انستیتو پاستور، از مقامات دستگاه است، قادر نمی‌شود رد پسرش را پیدا می‌کند. او می‌گوید: «به هر کجا که مراجعه کردم، به من پاسخی ندادند.» ولی سرانجام به او پاسخ تلخی می‌دهند: خبر مرگ فرزندش را. او می‌گوید: «مشخص شد که فرزندم را وقتی که گرفته‌اند، مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و او را مجروح کرده‌اند. جنازه‌اش را که دیدم، م…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!