۱۴ مردادماه مراسم تحلیف رئیس دولت دهم برگزار می‌شود

در حالی که اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد، خبرگزاری‌های ایران از برگزاری مراسم تحلیف محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور کنونی، در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد خبر می‌دهند. ۱۴ مرداد روزی که برای انجام مراسم تحلیف احمدی‌نژاد انتخاب شده مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطیت در ایران است. بیش از این برخی منابع خبری به نقل از نمایندگان مجلس زمان برگزاری مراسم تحلیف را بین دهم تا پانزدهم مرداد اعلام کرده بودند. اکنون حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است که این مراسم در تاریخ ۱۴ مرداد ماه و بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی و مواد ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰ و ۱۹۱ آئین‌نامه داخلی مجلس و با حضور رئیسان سه قوه انجام می‌شود. آقای حاجی بابایی در گفتگو با مهر همچنین گفت که از تاریخ ۱۴ مرداد رئیس جمهور دو هفته فرصت دارد کابینه خود را به مجلس معرفی کند. بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور پس از آنک…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!