حکم عم کفایت و برکناری احمدی نژاد به نفع همه است

داریوش قنبری افزود: احمدی نژاد با ایستادگی در برابر رهبری، تاخیر در حکم ایستادن و مجازات و اخراج وزرایی که از دستور معظم له تبعیت کرده اند و لجبازی و پافشاری در نگهداری مشایی در سمت معاون اولی دولت بیانگر عدم تمکین وی از ولایت فقیه است.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه بحث عدم کفایت سیاسی ایشان در مجلس بررسی می شود ، اظهار داشت: در هیچ کدام از دولتهای جهان سابقه ندارد، رئیس جمهور چند روز مانده به پایان عمر دولت وزرای خود را تغییر دهد که اینگونه اقدامات احمدی نژاد از اهمیت منافع شخصی و حس لجبازی وی است.
ن

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!