بیانیه‌ی تازه‌ی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

مجاهدین انقلاب در بیانیه‌ی جدید خود درباره‌ی وضعیت زندانیان نوشته‌اند: «امروز دیگر کشته شدن زندانیان و دستگیر شدگان وقایع اخیر در زندان‌ها بر اثر تعذیب و شکنجه به امری عادی تبدیل شده است. به کرات درگذشت یکی از زندانیان در رسانه‌ها منتشر می‌شود و خانواده‌ای با شنیدن خبر فوت عزیزی در زندان داغدار می‌شود».مجاهدین انقلاب در بیانیه‌ی خود از «اخبار هولناک» درباره‌ی رفتار با بازداشت‌شدگان نوشته‌ و هشدار داده‌اند که: « نقض آشکار حقوق شهروندی، اعمال سانسور عریان بر رسانه‌ها و … هزینه‌های سنگین و غیرقابل جبرانی است که ملت و کشور باید برای استقرار دولتی غیرقانونی و تحمیلی بپردازد». در بیانیه همچنین از مراجع و عالمان پرسیده شده که «آیا توجیهی شرعی برای سکوت در برابر این فجایع که بیش و پیش از جمهوریت، اسلامیت نظام را به محاق برده وجود دارد؟». سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ضمن محکوم کردن شدید شک…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!