تمام این برخوردها از طرف سپاه پاسداران هدایت و کنترل می‌شود

بهرحال مشخص است که اخبار پیاپی‌ای که از بدرفتاری و شکنجه‌‌های منجر به
مرگ دارد از زندان‌ها بیرون می‌آید، و میزان تکرار این خبرها، به صورتی‌ست
که دیگر رسانه‌های حکومتی هم کاملا منفعل شده‌اند. یعنی شما می‌بینید که
دیگر مثل سابق دفاعی نمی‌کنند که بگویند نه اینها دروغ است یا این که اصل
قضیه این بوده که ما می‌گوییم. نه، دیگر کاملا در مقابل چنین اخباری در
حالت انفعال قرار گرفته‌اند. به نظر می‌آید که میزان تکرار چنین اخباری و
بازشدن این بحث در سطح حلقه‌های حکومتی، در مجلس، در قوه قضاییه، در سطح
شخصیت‌های حتا عالی‌رتبه‌ی محافظه‌کار باعث شده که دیگر تردیدی در صحت‌اش
باقی نماند و حتا رهبر جمهوری اسلامی هم مجبور می‌شود واکنش نشان بدهد.این
واکنش هم به این خاطر است که ایشان یا باید بیاید و صراحتاً پشت این
شکنجه‌های منجر به قتل و دستگیری‌هایی که افراد را می‌گیرند و بعد
جنازه‌‌ی ‌شک…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!