رضا دقتي از این عكس

طراح صورتكهاي استفاده شده توسط معترضان ايراني راهپيمايي پريروز پاريس عكاس سرشناس ايراني رضا دقتي بوده است. او در پاسخ به اين سوال كه چرا به جاي عكس خونالود يا ديگر عكسهاي ندا اين عكس خاص را انتخاب كرده است، ميگويد كه: به اين خاطر كه حالت عكس به خوبي رابطه عاشقانه بين ندا و كسي كه عكس راگرفته، نشان ميدهد. كاملا آشكار است كه ندا ميدانسته عكاس عاشق اوست و خودش هم عاشقانه دارد به دوربين نگاه ميكند . . توي اين صورتكها انگار نگاه عاشقانه ندا به همه مخاطبان منتقل ميشود . .

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!