شادی صدر آزاد شد

محمد مصطفایی وکیل مدافع وی در مورد اتهام تفهیم‌شده به موکلش چنین می‌گوید: «اتهامی که به ایشان تفهیم کردند اقدام علیه امنیت کشور است ولی اینکه دلایل اتهام ایشان چه هست و آیا اساسا این اتهام به ایشان منتسب بوده یا نه، ما هنوز از این موضوع باخبر نیستیم». نحوه‌ی دستگیری شادی صدر با اعتراضات فراوانی از سوی فعالان حقوق بشر و وکلا روبرو شد چرا که وی در خیابان و از سوی نیروهای لباس شخصی دستگیر شده و نیز هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. همچنین کسانی که با او بودند گفتند که دستگیرکنندگان خانم صدر را می‌شناخته‌اند، چرا که یکی از آنها که سوار بر موتور بوده به فرد دیگری که در پیاده‌رو بوده خانم صدر را نشان می‌دهد و می‌گوید او را بگیرید. این نحوه‌ی بازداشت نشان می‌دهد که وی از قبل شناسایی شده بوده. محمد مصطفایی می‌گوید: «خانم صدر در جریان بازجویی‌هایشان به این موضوع اعتراض کردند و گفتند شما از قبل مرا شناسایی کرده و …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!