ماجرای ‘اتاق امن’ و محکومیت وزیر صنایع ایران

دادگاه عمومی تهران اخیرا به شکایت فرزاد سلیمی یک مخترع ایرانی رسیدگی کرده و بر اساس شواهد تایید کرده است اختراعی که به نام علی اکبر محرابیان وزیر صنایع ایران به ثبت رسیده، توسط آقای سلیمی اختراع و طراحی شده بود. بر اساس این گزارش آقای سلیمی این طرح را در سال ۱۳۸۲ و در زمان شهرداری محمود احمدی نژاد به شهرداری تهران ارائه کرده بود.آقای محرابیان در آن زمان از همکاران محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران بود.براساس حکم دادگاه عمومی تهران، مقام های وقت شهرداری تهران پس از دریافت طرح اتاق امن زلزله، آن را به نام خود ثبت کردند.رسانه های ایران تصویر کتابی را نیز منتشر کرده اند که “اتاق امن” نام دارد و به تفصیل این طرح را توضیح داده است. روی جلد این کتاب نام محمود احمدی نژاد، علی اکبر محرابیان و موسی مظلوم به عنوان مولف درج شده است.  >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!