ابهام در سرنوشت قربانیان بازداشتگاه های غیر قانونی

دو روز پس از آن که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی را داده است که از نظر مقامات قضایی ایران غیرقانونی اعلام شده، گزارش یک نماینده مجلس ایران از بازداشتگاه ها، هیچ اطلاعاتی در باره بازداشتگاه غیر قانونی کهریزک و سرنوشت بازداشت شدگان به دست نداده است.کاظم جلالی نماینده کمیته ای که از سوی مجلس ایران برای رسیدگی به وضع بازداشتیان تعیین شده گفته است که ادعای مفقود شدن اشخاص صحت ندارد.اقای جلالی همچنین گفته است که در بازدیدی که از زندان اوین به عمل آمده شکایتی از وضع زندان ابراز نشده است. نعمت احمدی حقوقدان در تهران به بی بی سی فارسی گفته است که در فاصله میان تشکیل کمیته رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان در مجلس ایران تا انجام بازدید نمایندگان، احتمال جابجایی بازداشت شدگان وجود دارد.به گفنه آقای احمدی “در برخی سایت ها آمده است که از 290 سلول زندان اوین بازدید شده که زندانی د… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!