زندانیان سیاسی و زندان‌های مخفی • مصاحبه با نعمت احمدی

آقای کاظم جلالی، سخنگوی کمیته منتخب مجلس برای پیگیری وضع بازداشت شدگان اخیر گفته که ۵۰ نفر از افراد باقیمانده در زندان، سیاسی هستند و به این زودی آزاد نمی‌شوند. تا کنون مقوله زندانی سیاسی تکذیب می‌شد… تا این لحظه که این عده با خانواده‌های خود تماسی نداشته‌اند که بتوان از نوع اتهام و طرز رفتار و نوع قرار صادر شده برایشان مطلع شد. این تقسیم بندی را از کجا آورده‌اند؟ تفاوت این عده با ۲۰۰ نفر بقیه چیست؟ باید مشخص توضیح داده شود. توضیح داده شده که این عده اغتشاش‌گر بوده یا مدیریت اغتشاش‌ها را بر عهده داشته‌اند. این ادبیات جدیدی است که وارد حقوق ما شده است. نمی‌توان به این راحتی تقسیم بندی کرد که کسی را در خانه‌اش بازداشت کنند و بگویند در اتاق فکر نشسته بود.مصداق این اتهام‌ها در قانون موجود است؟ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را داریم. تا قانون‌گزار، تعریفی از اتهام ارائه ندهد،…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!