ممانعت از شرکت موسوی و کروبی بر مزار کشته‌شدگان حمله به تظاهرکنندگان در اطراف مصلی تهران

به دنبال این اعلام، آقای موسوی امروز در محل بهشت زهرای تهران حاضر
شد، اما آن طور که یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته است، «نیروهای
انتظامی آقای موسوی را مجبور به بازگشت به خودروی خود و ترک محل کردند».این شاهد عینی همچنین گفته است که به حاضران بر مزار کشته‌شدگان وقایع
اخیر هشدار داده شده که در صورت عدم ترک محل با برخورد نیروهای انتظامی
روبه‌رو خواهند شد.خبرگزاری فرانسه هم در خبری کوتاه به حضور مهدی کروبی در بهشت زهرای
تهران و ممانعت نیروهای پلیس از حضور وی بر مزار کشته‌شدگان وقایع اخیر
خبر داده اند یک شاهد عینی دیگر در گفت‌وگو با رویترز گفته است که نیروهای پلیس
چندین نفر از حاضران بر سر مزار کشته‌شدگان وقایع انتخاباتی را دستگیر
کرده‌اند. این شاهد عینی گفته‌ است که صدها تن بر مزار ندا آقاسلطان و دیگر
کشته‌شدگان حضور پیدا کرده بودند که شماری از آنان توسط نیروهای پلیس
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!