احمدی نژاد: رابطه ام با رهبر از جنس پدر و پسر است

آیت الله خامنه ای کوتاه مدتی پس از پایان رای گیری در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نتیجه بحث برانگیز این انتخابات را، حتی قبل از طی مراحل قانونی و تایید از سوی شورای نگهبان، مورد تایید قرار داد و در خطبه های اولین نماز جمعه بعد از رای گیری نیز علنا خود را از طرفداران نظرات آقای احمدی نژاد معرفی کرد.

آقای احمدی نژاد وجود اختلاف بین خود و آیت الله خامنه ای را ناشی از توطئه دشمنان قلمداد کرد و گفت “وارد شدن بدخواهان به چنین عرصه ای و القاء چنین شبهاتی حرکتی بی نتیجه است و آنها قطعا چنین آرزویی را به گور خواهند برد و این راه به روی شیاطین بسته است.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!