روسیه پنج فروند هواپیمای توپولوف مسافربری به ایران تحویل می دهد

روسیه، قرارداد فروش پنج فروند دیگر ازهواپیماهای مسافربری توپولوف به ايران را با اهمیت خواند.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری ایران، ایرنا، این قراداد بین شرکت روسی ایلیوشین فینانس کو و شرکت هواپیمایی ایران ایرتور امضا شده است.
برپایه این گزارش، این هواپیماها، که از نوع 204-اس ام بوده و ظرفیت حمل 210 مسافر را دارد، قرار است در ایران مونتاژ شود.
به گفته معاون اول شرکت هواپیماسازی توپولوف، روسیه درحال مذاکره با صنایع هواپیمایی ایران درباره خرید هواپیماهای روسی و تولید احتمالی آنها با مجوز ایران است.
وی با مهم خواندن چنین قرادادی گفت، فروش هواپیماهای توپولوف به ایران، زمینه عرضه آن را به کشورهای دیگر، آماده می کند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!