آجیل مادر سهراب برای مردم ایران

کلوپ ارمیتاژ در پاریس، یک سالن بسیار قدیمی با معماری قرن نوزدهم است که سالهاست در فضای گرم و صمیمانۀ خود، در سالنی مدور با دو طبقه مشرف به یک سن بزرگ، محل کنسرت ها ونمایش های پاریسی است.این سالن هنری مشهور پاریس، دیشب شاهد اتفاق عجیب و کم نظیری بود. صدها ایرانی مقیم پاریس، بمناسبت چهلمین روز درگذشت قربانیان خشونت های خیابانی در حوادث خونین پس از انتخابات در ایران، در این سالن گردآمده بودند تا به شیوۀ خود به بزرگداشت خاطرۀ از دست رفتگانشان بپردازند. از خانم زهرا امیر ابراهیمی که دیشب در زمرۀ مجریان این برنامه بود، خواهش کردم تا فضای پرصلابت و پرشور همایش ایرانیان مقیم پاریس را تشریح کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!