سرلشکر فیروزآبادی: حب وطن جزئی از ایمان است

رییس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: وقتی وقایع اخیر را آسیب شناسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که همه این ظلم‌ها و ستم‌هایی که به مردم، بسیجیان و نیروی انتظامی رفت به خاطر این بود که یک عده از جوانان ما در درس‌ وطن‌دوستی و حب وطن کم دارند و باید مراکز دانشگاهی و مراکز پژوهشی نسبت به آسیب‌شناسی جامعه کار کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!