طرح ادغام یا تبدیل بنیاد شهید وامور ایثار گران به وزارتخانه امکان پذیر نیست

مدیرکل امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: طرح ادغام بنیاد شهید و امور ایثارگران با نهادها و سازمان های دیگر و یا تبدیل آن به وزارتخانه نشدنی است. علیرضا مهدوی فر در گفتگو با خبرنگار حیات با اشاره به این مطلب، افزود: طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای تبدیل شدن بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارتخانه علاوه بر دارابودن بار مالی با اصل 75 قانون یعنی کوچک سازی دولت و جلوگیری از افزایش تعداد وزارتخانه ها مخالف است. وی اضافه کرد: براساس برنامه و قوانین موجود باید سیاست های کلی در جهت کاهش تعداد وزارتخانه ها باشد که طرح تبدیل بنیاد شهید و امور ایثارگران با آن متناقض است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!