مقام های سابق، متهمان تازه؛ از نایب رئیس مجلس تا معاون رئیس جمهوری

سیاستمداران اصلاح طلبی که جلسه محاکمه آنها از روز شنبه دهم امرداد در دادگاه انقلاب تهران به اتهام “ایفای نقش در کودتای مخملی” آغاز شده، افرادی هستند که طی سی سال گذشته دارای مناصب مهم حکومتی و شغل های بالای دولتی بوده اند. این سیاستمداران عضو حزب مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز و حزب کارگزاران سازندگی هستند. مشخصه مشترک افراد در حال محاکمه و تشکل هایی که به آن وابسته هستند، اصلاح طلبی و حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح طلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است که هر دو می گویند در این دوره از انتخابات تخلف و تقلب صورت گرفته و با ابطال آن، انتخابات باید تجدید شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!