می خواستند بگویند برنده انتخابات موسوی نبوده

شیرین عبادی رییس کانون مدافعان حقوق در مصاحبه با روز ضمن غیرقانونی خواندن “محاکمه” دیروز و اخذ اعترافات اجباری از اصلاح طلبان زندانی گفت که” دادگاه برگزار شده برای متهمین نیست، بلکه برای انتخابات است که بگویند درست بوده است”. عبادی درخصوص ویژگی های حقوقی دادگاه روز شنبه گفت: “نحوه برگزاری دادگاه کاملا مغایر با موازین مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری است. بسیاری از متهمان در طی مدت بازداشت حتی اجازه نداشتند که با خانواده خود ملاقات بکنند چه برسد به وکیل. وکلا برای اولین بار در دادگاه موکلین خود را دیدند و امیدوارم که وکلایی باشند که بازداشت شدگان با طیب خاطر انها را انتخاب کرده باشند و وکلای تحمیلی نباشند. وکیل می بایستی صدای مظلومیت موکلش را به مردم جهان برساند.” برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به رفتاری صورت گرفته با زندانیان افزود: “درمورد افرادی که محاکمه می شوند طبق اطلاعاتی که از بازد…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!