احتمال غیبت برخی از مقامات از مراسم تنفیذ احمدی نژاد

در مراسم تنفیذ، رهبر جمهوری اسلامی حکم انتصاب فردی را که انتخاب او به ریاست جمهوری مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته به او تسلیم می کند و در سال های گذشته، این مراسم با حضور نمایندگان سیاسی خارجی و مقامات و شخصیت های ارشد جمهوری اسلامی برگزار می شده است.

با توجه به بحران ناشی از اتهام تقلب در انتخابات این دوره از ریاست جمهوری و اختلافات گسترده ای که در سطح مقامات ارشد جمهوری اسلامی بروز کرده، گفته می شود احتمالا شماری از این شخصیت ها در این مراسم حضور نخواهند داشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!